Politica de Confidentialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Considerăm asigurarea dreptului la protectia datelor cu caracter personal ca un angajament fundamental al  S.C. GIULIA CONFORT S.R.L, prin urmare vom dedica toate resursele si eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplina concordantă cu Regulamentul (UE) 2016/679 (Regulamentul general privind protectia datelor sau “GDPR”), precum si cu orice altă legislatie aplicabilă pe teritoriul Romaniei.

Ne rezervăm dreptul de a actualiza si modifica periodic această Politicã de Confidentialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerintelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afisa pe website-ul nostru versiunea actualizată/modificată a Politicii de Confidentialitate, motiv pentru care vă rugam sa verificati periodic continutul acestei Politici de Confidentialitate.

Cine suntem si cum ne puteti contacta

S.C. GIULIA CONFORT S.R.L având sediul social in Bvd. Voluntari nr.94T/1, ap. 28, Loc. Voluntari, Jud. ILFOV, si punctul de lucru in Str. Scolii nr. 40A, bloc C1, parter P1 (Complex Rez. Omnix City), Voluntari – Ilfov, înregistrata la ONRC sub nr. J23/3142/2010, având CUI RO24359185, este operator de date cu caracter personal.

În cazul oricărei modificări, vom afisa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidentialitate, motiv pentru care vă rugăm sa verificati periodic continutul acestei Politici de Confidentialitate.

Întrucât suntem întotdeauna deschisi sã aflăm opiniile dumneavoastră, precum si să vă furnizăm orice informatii suplimentare de care ati putea avea nevoie cu privire la prelucrarea datelor dvs, vă încurajăm să contactati Responsabilul Giulia Confort cu protectia datelor la adresa de e-mail: giuliaconfortm@gmail.com

Care sunt scopurile colectarii de date:

Vom utiliza datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri:

1.Pentru comercializarea produselor de pe site-ul www.giuliaconfort.ro

a) Prelucrarea comenzilor, inclusiv preluarea, validarea, expedierea si facturarea acestora;

b) Solutionarea problemelor de orice natură referitoare la o comandă, la bunurile sau serviciile achizitionate;

c) Returnarea produselor conform termenilor si conditiilor https://www.giuliaconfort.ro/termeni-si-conditii-2/;

d) Rambursarea contravalorii produselor conform prevederilor specificate in sectiunea termeni si conditii;

e) Asigurarea serviciilor de suport, inclusiv oferirea de răspunsuri la întrebările dvs cu privire la comenzile dvs sau la bunurile si serviciile oferite de Giulia Confort Srl.

Prelucrarea datelor dvs. pentru aceste scopuri este în cele mai multe cazuri necesară pentru încheierea unei comenzi între Giulia Confort S.R.L. si dvs. De asemenea, anumite prelucrări subsumate acestor scopuri sunt impuse de legislatia aplicabilă, inclusiv legislatia fiscală si contabilă.

Pentru îmbunătătirea serviciilor noastre;

Ne dorim în permanentă să vă oferim cea mai bună experientă de cumpărare online. Pentru aceasta, putem colecta si utiliza anumite informatii în legãtură cu comportamentul dvs. de Cumpărăror, vă putem invita să completati chestionare de satisfactie subsecvent finalizării unei comenzi sau putem desfăsura, direct sau cu ajutorul unor parteneri, studii si cercetări de piată.

Ne întemeiem aceste activităti pe interesul nostru legitim de a desfăsura activităti comerciale, având întotdeauna grijă ca drepturile si libertătile dvs. fundamentale să nu fie afectate.

Vrem să vă tinem la curent cu privire la cele mai bune oferte pentru produsele/serviciile care vă interesează. În acest sens, vă putem trimite orice tip de mesaj (cum ar fi: e-mail/SMS/telefonic/mobile push/webpush/etc.)  continand informatii generale si tematice, informatii cu privire la produse similare sau complementare cu cele pe care le-ati achizitionat, informatii cu privire la oferte sau promotii, informatii referitoare la produse adaugate in sectiunea “Cont/Cosul meu” sau sectiunea  “Cont/Favorite” sau ati aratat interes sa le achizitionati, precum si alte comunicari comerciale cum ar fi cercetări de piata si sondaje de opinie, si putem afisa recomandări personalizate pe site-ul web si în aplicatia smartphone. Pentru a vă pune la dispozitie informatii de interes pentru dvs., putem folosi anumite date cu privire la comportamentul dvs. de cumpărător (de ex. produsele vizualizate / adăugate în wishlist / achizitionate) pentru a vă crea un profil. Ne asigurăm întotdeauna că aceste prelucrări se efectuează cu respectarea drepturilor si libertătilor dvs. si că deciziile luate în baza acestora nu au efecte legale asupra dvs. si nu vă  afectează similar într-o măsură semnificativă.

Vă puteti răzgândi si retrage consimtãmântul în orice moment, prin mail la adresa: giuliaconfortm@gmail.com

În anumite situatii, ne putem baza activitătile de marketing pe interesul nostru legitim de a ne promova si dezvolta activitatea comercială. În orice situatie în care folosim informatii cu privire la dvs. pentru un interes legitim al nostru, avem grijă si luăm toate măsurile necesare pentru ca  drepturile si libertătile dvs. fundamentale să nu fie afectate. Cu toate acestea, ne puteti solicita oricând, prin mijloacele descrise mai sus, să oprim prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în scop de marketing, urmând să dăm curs cererii dvs.

Pentru apărarea intereselor noastre legitime

Pot exista situatii în care vom folosi sau transmite informatii pentru a ne proteja drepturile si activitatea comercială. Acestea pot include:

– Măsuri de protectie a site-ului web si a utilizării platformei www.giuliaconfort.ro fată de atacuri cibernetice:

– Măsuri de prevenire si detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informatii către autoritătile publice competente;

– Măsuri de gestionare a diverselor altor riscuri.

Temeiul general al acestor tipuri de prelucrări este interesul nostru legitim de a ne apăra activitatea comercială, fiind înteles că ne asigurăm că toate mãsurile pe care le luăm garantează un echilibru între interesele noastre si drepturile si libertătile dvs. fundamentale.

De asemenea, în anumite cazuri ne întemeiem prelucrarea pe dispozitii legale  cum ar fi obligatia de a asigura paza bunurilor si valorilor prevăzută de legislatia aplicabilă in aceasta materie.

Către cine transferăm aceste informatii:

Vom transmite datele dvs. personale numai pentru scopurile si pentru acele terte parti enumerate mai jos, luand masurile adecvate pentru a va asigura ca datele personale sunt prelucrate, intr-un mod securizat adecvat si transferate in conformitate cu legislatia in vigoare.

– furnizorilor de servicii de curierat;

– furnizorilor de servicii de plată/bancare;

– furnizorilor de servicii de marketing;

– furnizorilor de servicii de cercetare de piată;

– societătilor de asigurare;

– furnizorilor de servicii IT;

Restrictii cu privire la utilizarea informatiilor de catre terti:

In orice situatia in care vom dezvalui datele dvs. personale unor terte parti, aceste dezvaluiri se vor face in conformitate cu scopurile identificate mai sus, asigurandu-ne ca aceste parti terte sunt supuse obligatiilor de confidentialitate si de securitate in conformitate cu contractele semnate cu ei si cu legile aplicabile.

Va asiguram ca niciodata nu vom dezvalui, nu vom vinde sau nu vom inchiria informatiile dvs. personale unei parti terte, fara a va notifica sau daca va fi cazul, fara a avea consimtamantul dvs. expres exprimat in acest sens.

În ce tări transferăm datele dvs. cu caracter personal

În prezent, stocăm si prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pe teritoriul României.

Cu toate acestea, este posibil să transferăm anumite date ale dvs. cu caracter personal unor entităti localizate în Uniunea Europeană sau în afara Uniunii, inclusiv în tări cărora Comisia Europeană nu le-a recunoscut un nivel adecvat de protectie a datelor cu caracter personal.

Vom lua întotdeauna măsuri pentru a ne asigura că orice transfer international de date cu caracter personal este gestionat cu atentie cu scopul de a vă proteja drepturile si interesele. Transferurile către furnizorii de servicii si alte părti terte vor fi întotdeauna protejate prin angajamente contractuale si, dupã caz, prin alte garantii, cum ar fi clauzele contractuale standard emise de Comisia Europeană.

Transfer de informatii in afara Uniunii Europene:

Daca vom transmite informatiile dvs. catre o tara din afara SEE, ne vom asigura ca informatiile dvs. sunt protejate corespunzător. SEE este alcatuit din tarile Uniunii Europene, Elvetia, Islanda, Liechtenstein si Norvegia: se considera ca acestea au legi echivalente in ceea ce priveste protectia datelor si a vietii private. Transferul de date in cadrul SEE s-ar putea datora desfasurarii unei parti din activitate (din motive administrative, organizatorice sau tehnice), in timp ce un transfer de date in afara SEE poate avea loc daca serverele noastre (respectiv, locul unde stocam datele) sau furnizorii si prestatorii nostri isi au sediul in afara SEE. Ne vom asigura intotdeauna ca exista un contract legal corespunzator care acopera transferul de date, in conformitate cu standardele aprobate de Comisia Europeană.

Ce drepturi aveti?

In calitate de “persoana vizata”, va puteti exercita drepturile prevazute de Regulament, astfel:

– Dreptul de a fi informat – dreptul de a fi informat cu privire la identitatea operatorului, scopurile in care se face prelucrarea datelor si temeiul juridic al prelucrărilor, interesele legitime ale operatorului, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, intentia operatorului de a transfera date cu caracter personal catre o tară tertă, perioada pentru care vor fi stocate datele, existenta drepturilor prevazute de Regulament si conditiile in care acestea pot fi exercitate;

– Dreptul de acces al persoanei vizate – dreptul de a obtine, la cerere si în mod gratuit, confirmarea faptului că datele care va privesc sunt sau nu sunt prelucrate si, in caz afirmativ, accesul la datele respective si la informatiile prevazute de Regulament si de a obtine o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrarii, copiile suplimentare putand fi tarifate in functie de costurile efective ale Societatii;

– Dreptul la rectificare – dreptul de a obtine, la cerere si în mod gratuit, rectificarea si/sau completarea datelor incomplete sau inexacte care va privesc;

– Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – dreptul de a obtine la cerere si in mod gratuit, stergerea datelor cu caracter personal care vă privesc in oricare din cazurile prevazute expres de Regulament (in special in cazul retragerii consimtamantului sau in cazul in care se constată ca prelucrarea datelor cu caracter personal nu a fost legală).

Urmare a unei astfel de solicitări, Societatea poate sa anonimizeze datele, lipsindu-le de caracterul personal si sa continue astfel prelucrarea in scopuri statistice;

– Dreptul la restrictionarea prelucrarii – Obligatia de notificare privind rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal sau restrictionarea prelucrării – dreptul de a obtine, la cerere si in mod gratuit, restrictionarea prelucrarii, totale sau pentru o perioada de timp, a datelor care va privesc, in situatiile prevazute expres de Regulament (in special in cazul in care se contesta exactitatea respectivelor date pe perioada necesara pentru determinarea acestei inexactitati sau in cazul in care prelucrarea este ilegala, si nu se doreste stergerea datelor, ci doar restrictionarea), precum si dreptul de a fi informat inainte de ridicarea restrictiei de prelucrare;

– Dreptul la portabilitatea datelor – dreptul de a primi, la cerere si in mod gratuit, datele cu caracter personal care vă privesc, intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat, precum si dreptul de a transmite aceste date altui operator făra obstacole din partea Societatii, in conditiile prevazute de Regulament, respectiv ca datele sa fie transmise de Societate direct catre alt operator atunci cand acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic. Acest drept poate fi exercitat numai pentru datele cu caracter personal furnizate Societatii de dumneavoastra, daca prelucrarea datelor cu caracter personal este realizata prin mijloace automate si dacă prelucrarea are ca temei legal fie executarea unui contract/comenzi, fie consimtamantul persoanei vizate;

– Dreptul la opozitie – aveti dreptul de a vă opune în orice moment, din motive legate de situatia dumneavoastră particulară, ca datele care vă vizează să facă obiectul unei prelucrari, inclusiv crearii de profiluri, cu exceptia cazurilor in care Societatea demonstreaza ca are motive temeinice si imperioase care justifica prelucrarea si care prevalează asupra intereselor, drepturilor si libertătilor dumneavoastră sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept in instantă;

– Dreptul de a nu face parte din procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri – puteti solicita retragerea, anularea sau reevaluarea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta dumneavoastră, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată sa evalueze unele aspecte ale personalitatii dumneavoastră, precum competenta profesională, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte;

– Dreptul de retragere a consimtamantului – in cazurile in care prelucrarea se intemeiază pe consimtamantul dumneavoastră, vi-l puteti retrage oricand. Retragerea consimtămantului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii ramanand in continuare valabilă;

– Dreptul de a depune plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSDCP) si de a se adresa instantelor de judecată – puteti depune plangere fată de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal

Securitate:

Societatea GIULIA CONFORT S.R.L  acordă un interes deosebit protejarii datelor dvs. personale impotriva utilizarii incorecte, divulgarii, modificarii, pierderii, accesului neautorizat sau distrugerii acestor date si ia toate masurile de precautie adecvate pentru a proteja confidentialitatea acestor date, prin utilizarea unor masuri organizatorice si tehnice adecvate.

Exemplificam printre masurile organizatorice controlul accesului fizic la sediul nostru si punctul de lucru, pregatirea personalului si arhivarea documentelor in conditii de siguranta in dulapurile special destinate depozitarii acestora, iar cu privire la masurile tehnice, vă informam ca utilizam criptarea mesajelor, parole pentru acces in cadrul platformelor utilizate in desfasurarea activitatii.

Informatii de contact:

Datele de contact a responsabibilului cu protectia datelor:

– Pentru Societatea GIULIA CONFORT S.R.L : giuliaconfortm@gmail.com

– Pentru Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSDCP) – adresa de e-mail: anspdcp@dataprotection.ro.